Meaning and details of the Sahabi name: Umm Eesaa

NameSexMeaning(s)Arabic SpellingSahabis
Umm Eesaa
also spelled as: Umm Isa
Female
Meaning(s) of Umm Eesaa:
Mother of Eesaa
أم عيسى
There is one companion named Umm Eesaa:
Umm Eesaa bint al-Jazzar أم عيسى بنت الجزار